อัลบั้มภาพ "กิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2560 )
 
อำเภอหัวหิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 โดยปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 125ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่9สิงหาคม2560ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อำเภอหัวหินเข้าร่วม โดยวันนี้ นายอำเภอหัวหิน ได้อ่านแสดงความปรารถนาดีของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งยกย่องให้กำนันเป็นสถาบันสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ พร้อมกันนี้นายอำเภอหัวหิน ได้มอบของท่ีระลึก และประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 และนายอำเภอหัวหินได้ให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นจึงเป็นการบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับผู้นำ โดยพระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ และจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ////////////////////