อัลบั้มภาพ "มอบฝายประชารัฐ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > มอบฝายประชารัฐ ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560 )
 
(วันที่ 16 ก.ย. 60) นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.) พร้อมด้วย นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ,นายศึกฤทธิ์ เต็มฟอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชน เดินทางไปยัง หมู่บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันส่งมอบโครงการฝายชะลอน้ำประชารัฐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งฝายดังกล่าวเป็นความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวหัวหิน ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำปราณบุรี ที่จะไหลลงสู่เขื่อนปราณบุรี และนำมาสู่การอุปโภคบริโภคของชาวหัวหิน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการนำคณะลงพื้นที่ส่งมอบฝายประชารัฐ ณ พื้นที่จริงเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงสภาพป่าที่แท้จริง ซึ่งมีความสวยงาม มีประโยชน์มากมายมหาศาล เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่รุ่นลูกหลาน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันปลูกต้นพยุง ตามโครงการพยุง ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ในพื้นที่ป่าต้นน้ำปราณบุรี และพิธีเปิดป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร