Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดให้บริการในช่วงพักกลางวัน
   
 
   

งานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลเมืองหัวหิน ปรับขยายช่วงเวลาการให้บริการในช่วงพักกลางวันในวันทำการ เวลา 12.00-13.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ ทำบัตรประชาชน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนราษฎรและบัตร โทร. 0-3251-1047 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2560